Autism Info

 • Wat is autisme?

 • Er zijn verschillende vormen van autisme, daarom wordt er ook wel gesproken van autisme spectrum stoornissen.
  De meest bekende vormen van autisme zijn:
  Klassiek autisme
  Syndroom van asperger
  PDD-NOS
  Kies hierboven een vorm van autisme waar je meer over wilt weten:Wil je meer weten over autisme in het algemeen, lees dan verder op deze pagina:.


 • Wat is autisme?

 • Autisme is een ernstige ontwikkelingsstoornis die het hele functioneren van een kind beïnvloedt. Dit noemen we een alles doordringende, of te wel een ‘pervasive ontwikkelingsstoornis’. Sommige mensen met autisme praten niet of nauwelijks, andere juist non-stop.
  Autisme is een complexe stoornis in de hersenen die diep doordringt in de ontwikkeling van de mens op alle levensgebieden.
  De ontwikkeling van sociale relaties en vaardigheden, taal en voorstellingsvermogen, ook de ontwikkeling van motoriek, zelfbeeld, gevoelens, spel, fantasie en begrip van de dagelijkse wereld, kan heel verstoord verlopen.
  Autisme grijpt fundamenteel in, in het leven van een persoon, hoe subtiel de stoornis ook aanwezig is.
  Daarom wordt autisme omschreven als een handicap.
  Autisme komt voor op alle niveaus van verstandelijk functioneren..


 • Oorzaak

 • De oorzaak van autisme is onbekend, maar zeer waarschijnlijk genetisch bepaald.
  Met autisme wordt je geboren, meestal komt het autisme pas rond het 3de levensjaar tot uiting, lichtere vormen van autisme komen vaak later tot uiting.
  In het verleden dachten ze dat alleen verstandelijk gehandicapten autisme konden krijgen, nu, vele jaren later is echter gebleken dat ook normaal of hoogbegaafde mensen autisme kunnen krijgen.
  Autsme komt dus voor op alle gebieden van verstandelijk functioneren.


 • Diagnose

 • Autisme kan worden vastgesteld Door een kinder of jeugdpsychiater.
  Belangrijk is dat je zelf nooit een diagnose stelt bij jezelf.
  Volwassenen en kinderen bij wie autisme wordt vermoed, komen via een verwijzing van de huisarts, een medisch specialist, Bureau Jeugdzorg of een instelling voor geestelijke gezondheidszorg terecht.
  Daar worden onderzoeken gedaan, meestal wordt er ook een lichamelijk onderzoek gedaan om eventuele andere ziektes of stoornissen uit te sluiten.


 • Behandeling

 • Autisme is niet te genezen. De behandeling is gericht op de gedragsproblemen en hangt af van de kenmerken die een persoon met autisme heeft.
  Begeleiding van de ouders maakt dikwijls onderdeel uit van de behandeling.


  Info van autismeenzo.nl